Sarcòfag amb l’escena central dels pans i els peixos de Sant Feliu de Girona

Aquest sarcòfag ha estat documentat sempre al presbiteri de l’església de Sant Feliu de Girona. És encastat a la zona superior oriental del costat sud del presbiteri. Fa 2,1 × 0,57 m.

És un sarcòfag de marbre blanc de fris continu amb la representació d’esquerra a dreta de l’empresonament de sant Pere, la curació del paralític, la conversió de l’aigua en vi a les noces de Canà, la multiplicació dels pans i els peixos, la curació del cec de naixement, la predicció de les negacions o escena del gall i, finalment, l’escena de Pere a la presó fent brollar aigua de la roca, amb els soldats...