Dos fragments d’un sarcòfag del tipus Leucadius (Tarragona)

Aquests fragments foren localitzats a la necròpoli paleocristiana entre els anys 1924-25, i actualment es conserven a la reserva del Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, amb els núms. d’inv. (P) 448 (A) i (P) 449 (B). Són de pedra calcària i les seves mides són 0,27 × 0,31 m (A) i 0,15 × 0,195 m (B). Es poden datar vers els anys 410 i 440.

Els dos fragments podrien pertànyer a una mateixa peça. El primer mostra parcialment una figura similar al Moisès del sarcòfag de Leucadius, i el segon presenta restes d’una petita figura acèfala, mig agenollada, igual a la figura d’Isaac del...