Fragments de sarcòfag de Tona

Dos fragments d’un sarcòfag, possiblement de pedra calcària, localitzats a l’església de Sant Andreu del castell de Tona l’any 1943.

S. Vidal

Aquests dos fragments foren descoberts a l’abril del 1943 en unes excavacions a l’església de Sant Andreu del castell de Tona (Osona). Actualment es guarden al Museu Municipal de Tona (núms. d’inv. A: EC-44 i B: EC-43). El fragment A fa 0,185 × 0,226 × 0,06 m i el B 0,285 × 0,075 × 0,078 m. Possiblement són de pedra calcària.

Al fragment A hi ha representada la crux invicta de Crist amb corona de llorer i el que semblen dues figures humanes...