Fragments de sarcòfag del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona

Aquests dos fragments van ser descoberts a Barcelona entre els anys 1953-54 a les excavacions del carrer dels Comtes i tot seguit van ingressar al Museu d’Història de la Ciutat [números d’inv. A: 11 572 (reserva) i B: 3 275]. El primer fragment (A) fa 0,28 × 0,24 × 0,09 m i el segon (B) 0,445 × 0,174 × 0,04 m. Són de marbre blanc i es daten cap als anys 315-335.

El fragment A correspon a un frontal i el B a una tapa. El primer mostra parcialment restes de dos personatges, una orant i un dels seus acompanyants, que l’agafa. L’altre fragment presenta parcialment una Epifania, amb la Verge...