Sarcòfag de les estacions d’Empúries

Sarcòfag dit de les estacions, trobat a mitjan segle XIX a la Neàpolis d’Empúries.

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona

Aquest sarcòfag fou descobert l’any 1846 a la Neàpolis d’Empúries i el 1879 ja consta al Museu Provincial de Girona. Actualment es troba al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, on consta amb els núms. d’inventari 1 056 (caixa) i I 057 (coberta). És fet de marbre blanc i fa 2,08 × 0,55 × 0,64 m (caixa) i 2,12 × 0,27 × 0,65 m (coberta). Caldria datar-se vers els anys 300-315.

Pel que fa a la iconografia, al frontal de la caixa, d’esquerra a dreta, hi veiem la...