Fragment de sarcòfag amb pastor, de Tarragona

Fou trobat a la necròpoli paleocristiana i ara es guarda al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, a la reserva, amb el núm. d’inv. (P) 435. És una peça de marbre blanc i les seves mides són: 0,195 × 0,17 m.

Es tracta de l’extrem dret d’una tapa de sarcòfag, amb representació d’un pastor imberbe reclinat; vesteix túnica manicata cincta, i presenta un pedum al braç esquerre. Aquest és un tema habitual en la plàstica de sarcòfags dels tallers romans del final del segle III i del segle IV, que també es dóna al nord d’Àfrica. L’estil de la peça sembla que correspon al dels tallers...