Fragment de sarcòfag amb crater d’Empúries

Aquest fragment de sarcòfag fou descobert encastat en un dels murs d’una casa propera a la muntanya de les Corts (afores d’Empúries). Fou traslladat al Museu Monogràfic d’Empúries (núm. d’inventari 2.868). Fa 0,33 × 0,44 × 0,07 m. És una peça de marbre blanc amb tonalitats grises, datable probablement vers la segona meitat del segle VI.

Es tracta d’una peça de sarcòfag similar a la que hem descrit anteriorment, però de mides més petites. El tipus d’estrígils és el mateix, però varia el motiu central, que en aquesta ocasió és un crater ovulat, amb les nanses gairebé en angle recte i amb dues...