Sarcòfag estrigilat amb tabula ansata (Tarragona)

Sarcòfag de pedra calcària amb tabula ansata central anepigràfica, datat a la primera meitat del segle V.

Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona - A. Saludes

Trobat a la necròpoli paleocristiana de Tarragona l’any 1927, actualment es conserva al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, amb el núm. d’inv. (P) 54. És de pedra calcària i fa 2,11 × 0,59 × 0,59 m. Es podria datar a la primera meitat del segle V.

És un sarcòfag sencer amb tabula ansata central de peu motllurat, similar a la que presenta el sarcòfag de Leucadius, però anepígrafa, i amb les quatre...