Sarcòfag tipus Bethesda de la catedral de Tarragona

Sarcòfag de fris continu, de gran qualitat, amb escenes del Nou Testament, encastat damunt la porta meridional de la façana principal de la catedral de Tarragona.

ECSA - F. Tur

Aquest magnífic sarcòfag, des que fou inventariat ha estat sempre a la façana de la catedral de Tarragona, encastat a sobre de la petita porta de la nau meridional. És de marbre blanc, fa 2,16 × 0,61 m, i es pot datar vers l’any 400.

Presenta un fris esculpit continu amb la representació de diverses escenes del Nou Testament. A l’esquerra, la curació dels cecs de Jericó per part de Jesucrist, amb tres...