Sarcòfag estrigilat en forma de lenos (Tarragona)

Sarcòfag amb dos camps d’estrígils en forma de lenos o banyera, trobat a la necròpoli paleocristiana de Tarragona; i sarcòfag de pedra calcària, amb una inscripció central que informa que s’hi féu enterrar un alt dignatari de l’administració imperial anomenat Leucadius.

Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Fou trobat a la necròpoli paleocristiana de Tarragona l’any 1928, i actualment es conserva al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, amb el núm. d’inv. (P) 56. És de marbre blanc amb vetes grises i fa 2,18 × 0,74 × 0,68 m. Pot datar-se entre el final...