Fragments de sarcòfag de Guissona

Fragment de sarcòfag de marbre blanc, amb un crater ovulat com a motiu central.

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries/R. Serra

Aquests tres fragments foren trobats a Guissona (Segarra), dos d’ells al final dels anys setanta. Es conserven en col·leccions particulars del poble. Són de pedra calcària. Un dels fragments (C) fa 0,26 × 0,1 m aproximadament.

Es tracta de tres fragments amb restes d’estrígils. que probablement pertanyen a una mateixa peça. El B posseeix l’inici de la decoració figurada, que no es pol identificar atesa la seva conservació. Per aquest motiu, tampoc no...