Agents infecciosos i paràsits de l’home

Amb la denominació genèrica d’agents infecciosos es coneix una gran diversitat d’espècies d’organismes, o éssers vius en general, de dimensions microscòpiques, que tenen la capacitat d’infectar l’organisme humà —és a dir, de penetrar-hi, establir-s’hi i reproduir-s’hi— i eventualment d’originar una malaltia infecciosa, és a dir, una alteració patològica.

El terme microbi (del grec antic mikrós, ‘petit’, i bíos, ‘vida’), sinònim de microorganisme o germen, és aplicat indistintament a tots els éssers vius de dimensions microscòpiques, invisibles a l’ull humà i d’una organització biològica...