Tos ferina

Definició

La tos ferina és una malaltia infectivocontagiosa d’origen bacterià que especialment incideix en infants petits. La seva manifestació principal correspon a accessos de tos intensos i freqüents. La malaltia, d’una evolució que sol ésser favorable i permet la recuperació total al cap d’unes sis o vuit setmanes, de vegades, especialment en nodrissons, pot originar complicacions greus.

Causes

Els agents etiològics de la tos ferina corresponen a bacteris pertanyents al gènere Bordetella, els més petits dels bacteris. La malaltia és causada per la Bordetella pertussis en un 85% a...