Verola

La verola és una malaltia infectivocontagiosa d’origen víric, que ha causat importants estralls a la humanitat fins fa poques dècades, però que ha estat erradicada del planeta, gràcies a les massives campanyes de vaccinació antiverola arreu del món. L’últim cas de verola fou registrat l’any 1977 a Somàlia.

L’agent etiològic del trastorn era el virus de la verola, virus de grans proporcions —en relació amb altres virus—, pertanyent a la família Poxviridae. L’hàbitat natural del virus era l’organisme de les persones malaltes, que, mitjançant les secrecions respiratòries i salivals, podien...