Dengue

El dengue és una malaltia infecciosa aguda d’origen víric, endèmica en les zones tropicals i subtropicals, que es transmet per picada de mosquit i que evoluciona amb síndrome febril intensa i hemorràgies en diversos teixits. El dengue forma part de les denominades febres hemorràgiques víriques, a causa del seu origen víric, perquè és transmesa pels mosquits i perquè provoca febre i hemorràgies.

L’agent etiològic del trastorn és el virus del dengue, que pertany al gènere Arboviridae, que desenvolupen el cicle vital en l’home —sembla que també en algunes espècies de simis— i en els mosquits Aede...