Oxiürosi

Definició

L’oxiürosi o enterobiasi és una parasitosi produïda per la presència del cuc anomenat Enterobius vermicularis en la llum intestinal, que especialment afecta els infants i que es manifesta bàsicament amb una coïssor anal intensa, sobretot de nit.

Causes

L’Enterobius vermicularis o oxiür és un helmint, és a dir, un cuc que no posseeix apèndixs articulats. Es classifica dins del grup dels nematodes, perquè és de forma allargada i cilíndrica, i no és segmentat, i també perquè l’espècie inclou individus diferenciats de sexe femení i de sexe masculí. Els cucs adults, de color...