Rubèola

Definició

La rubèola és una malaltia infecciosa força contagiosa, d’origen víric, que es presenta comunament durant la infància o l’adolescència, i que sol resultar asimptomàtica o bé manifestar-se per un lleuger catarro, síndrome febril, inflamació dels ganglis limfàtics i erupció cutània. La malaltia és benigna en gairebé tots els casos, i remet sense seqüeles al cap de set a deu dies, a partir de l’inici dels símptomes; això no obstant, quan incideix en dones embarassades, pot causar avortament espontani o malformacions fetals greus.

Freqüència, edat i zones geogràfiques

La rubèola...