Filariosi

La filariosi és una parasitosi endèmica en zones tropicals i subtropicals provocada per diverses espècies d’helmints, o cucs, que s’estableixen i es reprodueixen als ganglis limfàtics de la pell, mucoses i membranes de l’organisme i que poden originar diversos quadres clínics, segons l’espècie de paràsit responsable.

Les filàries són uns helmints de color blanc que, en estat adult, tenen entre 2 cm i 30 cm de longitud; són classificades com a nematodes perquè són cilíndriques i de sexe diferenciat. El contagi es produeix quan les larves ingressen en l’organisme, generalment per la picada d...