Febre per mossegada de rata

La febre per mossegada de rata és una malaltia infecciosa d’origen bacterià transmesa per les rates i que evoluciona de forma crònica, amb episodis periòdics de febre.

Els agents etiològics de la malaltia són el Streptobacillus moniliformis, que habita normalment a la mucosa oral de les rates, i el Spirillum minus, que causa una infecció ocular en aquests animals, en els quals es propaga a la cavitat oral pels conductes lacrimals i les vies nasals.

La malaltia és de distribució universal, si bé es presenta esporàdicament. Els infants en són els més afectats.

Després de la mossegada, es genera...