Febre Q

Definició

La febre Q és una malaltia infecciosa d’origen bacterià que afecta nombroses espècies d’animals —salvatges i domèstics— i que accidentalment pot ésser transmesa a l’ésser humà, el qual de vegades evoluciona de manera aguda —originant una síndrome febril i alteracions respiratòries—, o molt estranyament en forma crònica, ocasionant alteracions inflamatòries en diversos òrgans com ara el fetge o el cor.

Causes

L’agent etiològic de la febre Q és el bacteri Coxiella burnetti, que pertany al gènere Rickettsia, caracteritzat per la resistència a la sequedat ambiental...