Triquinosi

Definició

La triquinosi és una malaltia d’origen parasitari deguda a un cuc petit anomenat Trichinella spiralis, habitual en alguns animals —especialment els porcs—, que pel consum de carn poc cuita es pot transmetre a l’ésser humà i generar un trastorn greu o, de vegades, originar complicacions importants.

Causes

La Trichinella spiralis és un cuc petit que pertany al grup dels nematodes. Els adults tenen entre 1 mm i 4 mm de longitud.

L’hàbitat natural del paràsit és l’organisme de diversos animals, sobretot porcs, senglars i ocasionalment rates, tot i que també pot parasitar l...