Còlera

Definició

El còlera és una malaltia infectivocontagiosa aguda d’origen bacterià, endèmica a la zona del Golf de Bengala però d’estranya presentació al nostre medi. Evoluciona amb diarrees abundants que poden comportar la deshidratació, l’estat de xoc i la mort.

Causes

L’agent etiològic del còlera és un bacil gramnegatiu anomenat Vibrio cholerae, que es classifica dins del gènere Vibrio pel fet que té una forma molt allargada i prima, i perquè està dotat de gran mobilitat. Hom diferencia diversos tipus d’aquest germen, però el V. cholerae anomenat 0:1 és l’únic que causa la malaltia...