Listeriosi

La listeriosi és una malaltia infecciosa d’origen bacterià que afecta preferentment infants de poca edat, persones grans i immunodeprimits. Es pot presentar de formes molt diverses, de vegades serioses.

L’agent etiològic de la malaltia és el Listeria monocytogenes, bacil, o bacteri allargat, grampositiu, que es troba àmpliament distribuït per la natura, tant a la terra, l’aigua i la matèria orgànica en descomposició, com en molts animals i en l’ésser humà, a qui pot provocar diverses menes de lesions. Actualment no se’n coneixen amb precisió els mecanismes de contagi, però en la majoria dels...