Febre botonosa

Definició

La febre botonosa o febre exantemàtica mediterrània és una malaltia infecciosa aguda, en general benigna, provocada per una rickèttsia transmesa a l’home per picades accidentals d’unes paparres determinades. El trastorn es manifesta, bàsicament, amb síndrome febril i erupció cutània.

Causes

L’agent etiològic de la febre botonosa és un bacteri anomenat Rickettsia conorii, que normalment habita en les glàndules salivals d’unes determinades paparres que parasiten animals domèstics, sobretot el gos, tot alimentant-se de la sang obtinguda en les picades; a la zona de la Mediterrània, el...