Candidiasi o moniliasi

Definició

La candidiasi o moniliasi és una micosi —és a dir, un procés infecciós ocasionat per fongs— que pot afectar diversos teixits. És provocada per la proliferació de Candida albicans, un fong que habita, en condicions normals, a la pell i les mucoses de l’organisme i que per determinades condicions predisposants pot esdevenir patogen. El trastorn, que, en general, afecta la superfície cutània o mucosa, sol ésser banal; tanmateix, en alguns casos, sobretot quan afecta persones immunodeprimides o portadores de catèters, pot ocasionar lesions greus o bé propagar-se a teixits interns.

...