Kala-azar

Definició

El kala-azar o leishmaniosi visceral és una malaltia infecciosa crònica, d’origen parasitari, que afecta diversos animals —al nostre medi en concret els gossos— i que pot afectar igualment l’ésser humà. El trastorn evoluciona amb febre, engrossiment del fetge i la melsa, i en les fases avançades provoca lesions greus que, en absència de tractament, solen constituir causa de mort.

Causes, freqüència, edat i zones geogràfiques

L’agent etiològic del kala-azar és la Leishmania donovani, protozou que forma part del gènere Leishmania, que inclou diverses espècies i es caracteritza pel fet...