Paludisme o malària

Definició

El paludisme o malària és una parasitosi deguda a protozous pertanyents al gènere Plasmodium contagiats amb la picada de mosquits femelles pertanyents al gènere Anopheles, endèmica en moltes zones tropicals. Aquest trastorn provoca sobtats accessos d’esgarrifances, febre, sudació, i fins i tot anèmia; i, per bé que se sol guarir ràpidament amb el tractament adequat, en zones endèmiques constitueix una de les principals causes de mort.

Causes

Els agents etiològics del paludisme són quatre espècies de protozous que integren el gènere Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodi...