Gangrena gasosa

Definició

La gangrena gasosa o mionecrosi infecciosa és una alteració molt greu del teixit muscular que es caracteritza pel desenvolupament d’un procés infecciós agut causat per bacteris pertanyents al gènere Clostridium. Es produeix després de traumatismes externs o ferides quirúrgiques contaminants. Aquest trastorn, que causa la necrosi o mort del teixit muscular i un intens dolor local, requereix una atenció mèdica immediata ja que, lliurat a l’evolució espontània, determina la mort del pacient.

Causes

Els agents infecciosos de la gangrena gasosa comprenen unes quantes menes de bacteris...