SIDA. Infecció pel virus de la immunodeficiència humana

Definició i conceptes

La SIDA, és a dir síndrome d’immunodefïciència adquirida, és una afecció molt greu que constitueix la fase final del deteriorament orgànic progressiu que presenten moltes de les persones que han contret la infecció d’un virus que s’anomena precisament amb el nom de virus de la immunodeficiència humana o VIH. El contagi del VIH es produeix quan l’organisme d’una persona entra en contacte amb la sang o secrecions seminals o vaginals d’una persona infectada. Les persones infectades pel VIH poden romandre asimptomàtiques durant un període indeterminat de temps, que pot...