Eritema infecciós

L’eritema infecciós o megaloeritema, també anomenat cinquena malaltia, és un trastorn infecciós víric que incideix especialment en infants entre 5 i 14 anys, amb una evolució aguda i benigna, originant una síndrome febril i un exantema o erupció cutània que n’és característica.

L’agent etiològic del trastorn és el parvovirus humà B 19, virus que pertany al grup de les Parvoviridae, que es transmet per via respiratòria a partir de les secrecions salivals i respiratòries de les persones malaltes, per un contacte relativament estret.

El període d’incubació dura entre 10 dies i 15. Les primeres...