Esquistosomiasi o bilharziosi

L’esquistosomiasi o bilharziosi és una parasitosi endèmica en molts països d’Amèrica, Àfrica i Extrem Orient, provocada per diverses espècies de cucs del gènere Schistosoma que poden causar lesions serioses en diversos òrgans, especialment el fetge, la bufeta urinària, els budells, els pulmons, el cor, els ronyons i el sistema nerviós.

Els agents causals són trematodes, cucs aplanats, no segmentats, que presenten dimorfisme sexual. Els trematodes en qüestió, coneguts genèricament per esquistosomes o dogues sanguínies, són sobretot el Schistosoma haematobium, el Schistosoma mansoni, el Schistos...