Ammebiasi

Definició

Rep el nom d’ammebiasi la parasitosi deguda a un protozou anomenat Entamoeba histolytica que, si bé habitualment constitueix un trastorn asimptomàtic, en alguns casos provoca manifestacions intestinals com l’anomenada disenteria amèbica o, amb una freqüència inferior, abscessos al fetge o d’altres òrgans.

Causes

L’agent etiològic de l’amebiasi és un paràsit unicel·lular, de tipus protozou, anomenat Entamoeba histolytica. L’hàbitat natural d’aquest protozou és l’organisme humà, concretament la mucosa de l’intestí gros, on el paràsit, en condicions normals, aprofita les...