Ràbia

Definició

La ràbia, o hidrofòbia és una malaltia infectivocontagiosa d’origen víric que pot afectar tant l’home com diversos mamífers i causar lesions en el sistema nerviós central que, sense el tractament oportú, gairebé sempre provoquen la mort.

Causes

L’agent etiològic és el virus de la ràbia, un virus ARN de la família dels Rhabdoviridae, de forma ovalada, la grandària del qual oscil·la entre els 60 i els 400 nm de diàmetre.

L’hàbitat natural del virus de la ràbia és l’organisme de les persones i els animals infectats, entre els quals pràcticament s’inclouen tots els mamífers...