Aspergil·losi

L’aspergil·losi comprèn una sèrie de trastorns derivats de la presència, formació de colònies i propagació d’algunes espècies de fongs del gènere Aspergillus a les vies respiratòries, als pulmons o en altres teixits de l’organisme.

Els fongs causants de l’aspergil·losi es troben àmpliament difosos al sòl, l’aire, aliments o matèria orgànica en descomposició i parets humides. També formen part de la flora microbiana normal de les vies respiratòries. En la gènesi de la malaltia participen diversos factors de l’organisme hoste, que determinen l’aparició de fenòmens al·lèrgics o inflamatoris que...