Febre hemorràgica vírica

Les febres hemorràgiques víriques constitueixen un grup nombrós de malalties infeccioses d’origen víric, que es manifesten bàsicament amb una síndrome febril i sovint amb hemorràgies de diversos teixits. Aquestes febres es caracteritzen perquè són transmeses per diversos tipus d’insectes, com ara mosquits o paparres, o algunes espècies de rosegadors.

Principals febres hemorràgiques víriques

nom

família de virus

vector

medi

zones geogràfiques

Chikungunya Togaviridae mosquits rural, urbà Àsia, Oceania, Cuba
Malaltia dels boscos de Kyasanur Togaviridae paparres rural Índia
Febre...