Histoplasmosi

La histoplasmosi és una malaltia infecciosa provocada per un fong denominat Histoplasma capsulatum, que en general afecta els pulmons, tot i que de vegades es dissemina a d’altres òrgans.

L’Histoplasma capsulatum es troba àmpliament distribuït al sòl, especialment on és abundant la matèria orgànica en descomposició o els excrements d’animals, com ara galliners, estables, colomars o coves de ratapinyades. El contagi es produeix per inhalació d’espores, o formes resistents del fong, que en aerosol poden ésser empeses des de terra per corrents d’aire. En algunes regions d’Amèrica, el trastorn és...