Estrongiloïdiasi o anguil·lulosi

L’estrongiloïdiasi o anguil·lulosi és una parasitosi provocada pel cuc denominat Strongyloides stercolaris, o anguíl·lula intestinal, que en estat adult habita al budell humà.

El S. stercolaris és un nematode, és a dir, un cuc allargat i cilíndric, no segmentat, que presenta dimorfisme sexual. Els paràsits adults tenen una coloració vermellosa, tenen de 2 mm a 3 mm de longitud i dipositen els ous dins la llum intestinal, que alliberen embrions o larves. Les larves poden emprendre dos cicles: un de sexual, o indirecte, que es desenvolupa fora de l’organisme humà, i un de asexual, o directe. Les...