Diftèria

Definició

La diftèria és una malaltia infectivocontagiosa d’origen bacterià que ocasiona una intensa inflamació a la faringe i els teixits propers, la qual cosa, en absència de tractament, pot menar a l’asfíxia del malalt. Actualment, gràcies a l’aplicació sistemàtica del vaccí antidiftèric als infants petits, la incidència d’aquest trastorn al nostre medi és gairebé nul·la.

Causes

L’agent etiològic de la diftèria és el Corynebacterium diphteriae, un bacteri grampositiu que pertany al gènere Corynebacterium, que es caracteritza pel fet que elabora i secreta cap a la sang una exotoxina molt...