El que cal saber de la rubèola

  • La rubèola és una malaltia infectivocontagiosa d’origen víric, que se sol manifestar amb síndrome febril lleu, catarro, inflamació dels ganglis limfàtics i erupció cutània, tot i que en molts casos és asimptomàtica*
  • Tot i que la rubèola és una malaltia benigna, és molt perillosa quan afecta dones embarassades perquè pot provocar nombroses i variades malformacions fetals. Per a prevenir aquesta possibilitat hom procedeix a l’administració d’un vaccí, integrat en el vaccí triple víric, als 12 mesos d’edat, com també a l’aplicació d’un vaccí específic contra la rubèola a totes les nenes, cap als...